Organitzem també una sèrie d’activitats o sortides “extra” com: sopars, anar a buscar castanyes, excursions, sortida a la platja, a la neu, i el que convingui… Un bon moment per a conèixrens una mica més i disfrutar de les activitats juntament amb els amics i familiars dels nostres fills.

Veure tots els temes al blog sobre les sortides