Festa de les Famílies, de la igualtat de gènere i la diversitat familiar