La Comissió de menjador ens informa del quadrant d’activitats que fan l’empresa de monitoratge pels nens a l’hora de l’esbarjo després de menjador, i pels que no assisteixen a cap extraescolar. És un document que ens fa arribar el Consell Comarcal. menjador-quadrant-activitats.pdf.