escola01

Escola El Gegant del Rec
Adreça: Passatge de Joan Güell Olivé número 1. 17190 – SALT – Telèfon: 972 23 21 27
Correu electrònic: b7008298@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/esc-elgegantdelrec/
Direcció: Virginia García 

Escola pública de P-3 fins a 6è. de primària.
Doble línea: 2 aules per cada curs.

Podeu veure aquí la presentació de l’escola en format pdf:
PRESENTACIÓ ESCOLA EL GEGANT DEL REC 2016

El nostre centre…

biblioteca2013

El nostre objectiu principal és que el nen/a vingui content a l’escola. Considerem que un nen/a amb una visió positiva de la vida, s’adapta millor a l’entorn (companys i adults) i és més capaç d’afrontar els reptes que se li presenten. Per aquest motiu tenim en compte l’acolliment i un pla de convivència amb un clima afectiu, de reflexió i respecte.

 

 

 

 

PROJECTES

Projecte de tallers d’Intel·ligència Emocional. Pretenem que els nens/es coneguin les pròpies emocions i els valors d’una manera lúdica per tal de desenvolupar una personalitat equilibrada i un pensament positiu. Es crea un clima d’aula emocionalment saludable a on es poden gestionar de forma correcta les emocions i on es poden expressar sense por a ser jutjats o ridiculitzats. Treballem l’autoconeixement, autonomia, autoestima, habilitats socials, resolució de conflictes, pensament positiu, els amics.

Projecte de Filosofia 3/18. Projecte que té com a finalitat proporcionar les eines per millorar la capacitat de judici dels alumnes i fer-los més reflexius i raonables perquè estiguin més preparats per al món. Ajudem a veure diferents punt de vista davant les situacions, fomentant l’acceptació dels altres i de les seves diferències.

Projecte interdisciplinar de l’Hort de la Mifegínia. Pretén apropar els nens/es a la natura, a tenir cura del seu entorn, fomentar una alimentació sana, participant directament i de manera cooperativa en la seva transformació.

Pla TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement). Entenem que en la societat de la informació i el coneixement, els mestres hem d’educar els nostres alumnes per a l’aprofitament dels recursos que les tecnologies ens ofereixen. Per això, hem elaborat un Pla TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) que s’inicia a P3 amb la familiarització de l’ordinador i es realitzen activitats progressives que permeten una ampliació i reforç de molts conceptes treballats al llarg de la seva escolarització bàsica.

Projecte El Pelat de la Pilastra. La lectura pot i ha d’esdevenir una veritable experiència de coneixement personal i un punt de trobada des de l’inici de l’escolaritat. Preparem els nostres alumnes al voltant de tres grans eixos: desenvolupament del gust per la lectura, la cerca i el tractament de la informació i els llibres i altres suports, la biblioteca i la xarxa telemàtica. També participem en el Pla lector de Salt i treballem l’activitat de l’Apadrinament lector entre alumnes de P5 i 2n.

Projecte Pati. El pati és un espai de llibertat dins l’escola on les reglamentacions i els plans d’estudi no hi tenen cabuda de manera que és encara un espai on experimentar en un sentit positiu. A l’escola organitzem les hores del pati en jocs per racons (bibliopati, zona esportiva, ping-pong, …) perquè els alumnes disposin de recursos per entretenir-se i alhora es puguin establir vincles de comunicació intercicles per tal d’emfatitzar el treball dels valors socials i esportius.

Projecte Cocreació de Pati. Consisteix en gestionar la creativitat (ja sigui mitjançant les habilitats i/o coneixements) entre tots els membres de la comunitat educativa per tal que puguin prendre part activament en el procés creatiu de millora en el nostre pati (taules pícnic, jardineres, zona d’ombra, caseta, pintar,…).

Projecte Socialització de llibres de text. Aquest projecte neix de la necessitat de disminuir la despesa en llibres de text i de consulta que les famílies han de fer a principi de cada curs,  evita que els nens i nenes hagin de transportar diàriament llibres i llibretes, diccionaris i atles a les seves motxilles i conscienciem als alumnes en els valors. Per això,  cada aula disposa de llibres de text que es poden utilitzar sense cap cost per les famílies i fomentem valors de consum sostenible, responsabilitat, respecte pels béns comuns,….

Projecte de Llengua Anglesa. En un món cada vegada més complex, el domini de les llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és imprescindible, per tant, un dels nostres objectius és poder formar parlants plurilingües capaços d’interactuar en un context lingüístic i cultural complex.

Des de l’escola reforcem les nostres sessions participant en diferents projectes de llengua anglesa: projecte de llengua oral a educació infantil, projecte SaltEM a 3r (Salt English Morning) juntament amb altres escoles de Salt, projecte PILE a cicle superior (Pla Integrat de Llengües Estrangeres) i ens presentem al concurs d’anglès interescolar de Catalunya The Fonix a cicle superior.

Projecte Escola Saludable i sostenible. Té la finalitat d’afavorir la cultura del menjar sa, conscienciar-se que una bona alimentació comença per un esmorzar equilibrat, reduir al màxim els embolcalls d’alumini i plàstics generats amb l’esmorzar i promoure l’ús de la carmanyola.

Pla Català d’esports (PCEE). L’objectiu principal és incrementar i fomentar la pràctica esportiva dels nostres alumnes. Estem adherits al PCEE que ens permet realitzar l’activitat extraescolar de Multiesports. Trimestralment es fa una trobada amb les altres escoles del municipi adherides al PCEE i es treballen diferents temàtiques: jocs del món, jocs de cooperació,… També realitzem diferents projectes que es fan arreu de Catalunya: Barça Kids, Formigues cooperatives, La Grada Suma,… pe tal de treballar els Valors en l’esport.

Projecte musical de les escoles de Salt. Considerem la música com un llenguatge universal on pot arribar allà on no hi arriben les paraules. A l’escola, a partir de la música, es treballa la cohesió i integració social, emocions i coneixement del propi cos mitjançant la dansa, audició i cançó. Participem en les festes de l’escola (Festival de Nadal al teatre de Salt i Festival de Fi de Curs al pavelló) i en el projecte d’Especialistes de Música de les Escoles Públiques de Salt (EMEPS): cantata, audicions en viu i trobada de danses.

Projecte El Planter. Aquest any hem engegat un nou projecte a l’escola, “El Planter” de ConArte Internacional conjuntament amb la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona. Aprenen a tocar els violí i el violoncel amb dues professionals un cop per setmana al llarg de tot el curs escolar. És una proposta per afavorir el canvi social a favor del respecte, la igualtat, la solidaritat a través de la capacitat educativa de les arts. Gràcies a projectes com aquest, ajudem a construir persones plenes i senceres. Eduquem per igual el cos, la ment i la sensibilitat. En aquest projecte busquem l’equilibri entre la tècnica i les emocions, acostem als alumnes i a les seves famílies a Grans festivals (Temporada Alta i Torroella de Montgrí),  ens enriquim amb la presència puntual d’artistes de reconegut prestigi a l’escola, aprenem  a gaudir del procés i no només del final sabent gestionar les emocions i detectant les limitacions i realitzem intervencions per part dels alumnes tant en grans Festivals com en funcions petites de l’escola al llarg de tot el procés.

Formem part del PEE (Pla Educatiu d’Entorn).

Promoure el treball i l’aprenentatge en xarxa amb els diferents ens educatius de l’entorn, amb la finalitat de compartir i desenvolupar un projecte educatiu comú.

Tallers de famílies que es realitzen esporàdicament amb l’objectiu de fomentar la participació i convivència de les famílies per tal d’afavorir la integració i millorar la cohesió social (tallers de decoració i elaboració de materials pels alumnes de l’escola).

Curset de piscina per als alumnes de CI.

Visites guiades a les biblioteques, museus, i altres centres i zones del municipi.

quimeta

 

METODOLOGIA

La metodologia educativa del Gegant del Rec es fomenta en 8 pilars:

  • Un enfocament constructivista de l’aprenentatge. Creiem que és fonamental la relació dels aprenentatges i la vida.
  • Metodologia activa. L’alumne ha de ser l’autèntic protagonista del seu aprenentatge sempre orientats i estimulats pels educadors.
  • Ensenyament en la diversitat. Procurem donar en tot moment un tractament personalitzat al màxim, contemplant el moment maduratiu en què es troba l’alumne.
  • Entenem que en la societat de la informació i el coneixement, els mestres hem d’educar els nostres alumnes per a l’aprofitament dels recursos que les tecnologies ens ofereixen.
  • Idiomes com a eix fonamental per estar oberts al món.
  • L’increment de l’autonomia de l’alumne i el treball en equip. Diferents tipus d’agrupament: mig grups a infantil i grups flexibles a primària. El treball per projectes de manera global ens permet treballar integrant totes les àrees: matemàtiques, llengua castellana, llengua catalana, medi natural i social, llengua estrangera, etc. Així desenvolupem i consolidem l’adquisició de les competències bàsiques.
  • Desenvolupament intern de la personalitat.
  • Desenvolupament integral mitjançant els diferents àmbits expressius: expressió corporal, expressió musical, expressió oral i expressió artística.