19163-llibresPodeu comprar els llibres de text i el material escolar dels vostres fills a través de l’AMPA.

L’AMPA només pot vendre els llibres de text als socis de l’AMPA (quota anual de 20€ per família). Els no socis adreceu-vos a qualsevol llibreria amb la llista dels llibres i material (la podeu demanar a secretaria de l’escola o al correu electrònic ampagegantdelrec@gmail.com).

Aquest any també s’inclou en el mateix full de comanda el cost del material d’aula que abans es pagava personalment a cada mestre.

Avantatges de la compra a través de l’AMPA:

Llibres a preus de cost (des de l’AMPA gestionem aquest servei sense tenir-hi benefici).
Pagament fraccionat: es pot pagar a terminis (des d’ara fins el 10 de setembre).
− Beneficiar-se al llarg de tot el curs en el preu del material, activitats extra-escolars, acollida matinal, sortides, etc.

DOCUMENTS: Full_Comanda_Llibres_Material_curs_13_14.pdf,
Llibres_Curs_13_14_web.pdf

Com fer-ho?

1. Omplir les caselles del full que adjuntem amb la quantitat demanada i amb l’import total que haureu de pagar pels llibres de text i material escolar dels vostres fills.

2. Fer el pagament abans del 10 de setembre: es pot fer de cop o si ho preferiu a terminis. Per això cal adreçar-se a una oficina de La Caixa i ingressar l’import al següent número de compte:

2100 8161 24 2300023816 (indicant el nom de la família com a concepte)

3. Venir a recollir els llibres a l’escola durant els dies de recollida, portant el full omplert i el comprovant de pagament.

DIES DE RECOLLIDA DE LLIBRES I  MATERIAL ESCOLAR:
Divendres 6, Dilluns 9 i Dimarts 10 de setembre,a les 17h, a l’escola