La responsabilitat en les sortides recau als pares, tutors o acompanyants dels nens i nenes que assisteixin a les sortides.