Ens ha arribat al correu de l’ampa una jornada que pot ser prou interessant. L’organitza la Fundació Sergi.

Actualment l’escola és qüestionada per molts sectors socials tant pels seus resultats (alts índexs de fracàs escolar, poca preparació per a les necessitats socials i laborals que exigeix la complexa societat de la informació…) com pels seus processos educatius (la poca individualització, el fracàs en l’atenció a la diversitat, la poca innovació, la no relació amb la família, l’esgotament dels seus professionals, etc.).

Un sector de la societat (de pares, de professionals de l’educació) recuperen i s’inspiren en antics models pedagògics per centrar el procés educatiu en el nen/a. I això està essent una petita revolució.

En aquestes jornades volem repensar l’escola convidant com a protagonistes aquells que, conscients i crítics amb l’escola convencional, estan oferint un model educatiu alternatiu, més respectuós amb l’infant i posant-lo, de nou en el centre.

Poden aquests models generalitzar-se? És possible, a partir d’aquí millorar l’escola? Aquests i altres interrogants es plantejaran al llarg de la jornada.

Podem consultar el programa complert al web:  http://www.fundaciosergi.org/2011/01/la-fundacio-ser-gi-organitza-una-jornada-sobre-escoles-alternatives-pel-mes-de-febrer/