La Pili es jubila!!!

Curs 2015-16Deixa un Comentari! »

Compartim una carta preciosa escrita per les mestres de l’escola que han publicat a la revista La Farga 

La Pili és el cor de l’escola i el motor que ens ha engrescat a tots en el projecte del Gegant del Rec. Moltes gràcies Pili!!

CklZz2hXIAE5bvC

AMPA escola "El Gegant del Rec". ampagegantdelrec@gmail.com @AmpaGegantRec
Entrades RSS Comentaris RSS Entra
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow