Comisió Adscripcions escola – institut

Curs 2016-17Deixa un Comentari! »

El pasat 28 de juny, en el Consell Escolar Municipal, i gràcies a la pressió i demanda de les Ampas, es va aprovar la creació d’una comisió que durant el primer trimestre del curs 2016-2017 debatrà i finalment proposará un canvi en les actuals adscripcions de les escoles de Salt als instituts.

Aquesta comisió estarà formada per un representant de cada sector (pares i mares, directors, mestres, PAS, polítics) que portarà una proposta ja consensuada amb el seu sector.

Amb aquest objectiu, ens trobarem demà 22 de setembre a les 20h a la Coma-Cros per tal de posar en comú la informació i els diferents punts de vista que com a representants de les ampes poguem tenir, per tal d’arribar a una posició comuna.

construim-un-salt-millor-gegant-del-rec

#solucionemJAlaSecundàriaSALT

Aricle al Punt: Salt canviarà l’adscripció dels centres escolars

Diari de Girona: Critiquen que un 20% d’alumnes no entri a la primera opció d’institut a Salt

Volem lluitar plegats

Curs 2015-16Deixa un Comentari! »

Carta de resposta a una mestra de l’INS Salvador Sunyer publicada als diaris per part de la nostra Ampa i algunes famílies de l’escola Les Deveses.

Volem lluitar plegats (Resposta a Pilar Figueras i Dilmé)
Escrivim amb ànims de desfer el malentès, ja que en cap moment hem volgut ofendre ni menystenir ningú i ens sap greu que així s’hagi interpretat.

Fa temps que algunes famílies de les escoles públiques de Salt (no només del Gegant del Rec) hem qüestionat la política educativa en relació amb les assignacions de places a la secundària. Aquesta situació ha posat en relleu una realitat del poble que fins ara havia estat amagada esperant que així desapareixeria espontàniament. La realitat no la podem amagar: un dels centres de secundària de Salt pateix una baixa demanda per part de les famílies des de fa molts anys. Podem entrar a analitzar-ne les causes, però el que volem nosaltres és treballar per trobar solucions.

Mai hem dubtat de l’equip docent i directiu del SI Salvador Sunyer ni de la resta de centres de secundària i primària de Salt. Si fos així, no portaríem els nostres fills a la pública! Som conscients que tenim grans ?equips de professionals que amb uns recursos molt limitats han aconseguit grans resultats. I aquest, el tema dels recursos, és el que ens preocupa especialment.

Des de l’Ajuntament s’ha produït una deixadesa en la política d’adscripcions de centres que ha incrementat la segregació escolar a Salt. La segregació és molt profunda i afecta els centres públics i especialment els centres concertats del municipi.

La responsabilitat de corregir les situacions concretes derivades d’aquestes polítiques no és ni dels docents ni de les famílies, sinó del Departament d’Ensenyament. Ensenyament hauria de diagnosticar, planificar, anticipar-se i proposar solucions. I de moment , de propostes no n’hi ha hagut cap, només la nostra.

Per part de l’Ajuntament i d’Ensenyament se’ns trasllada a unes quantes famílies la responsabilitat de fer front a la situació i capgirar la percepció del centre, lluitar contra els prejudicis i revertir així la tendència actual. No trobem just que se’ns deixi sols. Volem accions valentes i concretes, com podria ser la construcció de l’edifici del SI Salvador Sunyer, o les Escoles El Gegant del Rec i Les Arrels.

No volem ofendre ni menystenir, però tampoc volem ser ofesos ni menystinguts només per haver triat Salt com a poble, l’escola pública com a sistema educatiu i la lluita contra els prejudicis com a valor de la nostra vila.

Salt, 26/05/2016

Nota de premsa, la nostra proposta

Curs 2015-16Deixa un Comentari! »

Adjuntem la nota de premsa que vam enviar ahir, arran la problemàtica en les preinscripcions a secundària:

MÉS D’UN 20% DE FAMÍLIES DE SALT NO ENTREN A LA PRIMERA OPCIÓ A SECUNDÀRIA

L’Ampa del Gegant del Rec, probablement una de les escoles més afectades, demana al departament d’Ensenyament que respecti les preinscripcions per no desintegrar els grups consolidats

Els pares i mares demanen que l’administració actuï per evitar l’estigmatització del IES S. Sunyer

L’Ampa escola ja s’ha reunit amb les administracions i espera una resposta en els propers dies

Els pares i mares aniran aquest vespre al ple de l’Ajuntament per reclamar una solució i fer públic el seu malestar

Més d’un 20% de les famílies de Salt no han aconseguit plaça en el centre públic de secundària que han preinscrit als seus fills, el que significa un total de 49 infants sense plaça en primer opció. A l’Institut Salvador Espriu 32 nens han quedat sense plaça i a l’Institut Vallvera, 17. El malestar entre les famílies saltenques afectades és evident. A aquestes xifres cal sumar el fet que el IES Salvador Sunyer només ha tingut 6 sol·licituds i han quedat 48 places lliures. Què està passant?

Les adscripcions
Els problemes són molts. Un són les adscripcions. Les dels centres de primària als de secundària de Salt presenten una desigualtat en les possibilitats d’entrar en primera opció en funció de l’escola on es cursa la primària.
Dues escoles (Mas Masó i El Veïnat) tenen garantida la plaça en primera opció ja que són les dues úniques que estan adscrites a l’INS Vallvera: 3 línies de primària i 3 línies de secundària.

La resta de les 5 escoles (La Farga, S. Santaló, El Pla, Les Deveses i El Gegant del Rec) tenen doble adscripció als altres dos centres, INS S. Espriu i IES S. Sunyer, fet que a més de no garantir entrar en la primera opció incrementa la segregació del IES S. Sunyer ja que no és una opció contemplada per les famílies: 9 línies de primària i 5 línies de secundària (3 Espriu + 2 Sunyer).

Aquesta situació s’agreujarà a partir del curs 2020/21 amb la incorporació de les dues línies de l’escola Les Arrels que actualment té alumnes fins a tercer de primària i també té la doble adscripció Espriu-Sunyer.

 

Estigmatització del Salvador Sunyer
El IES Salvador Sunyer compta amb una gran precarietat de les instal·lacions des de fa 12 anys en mòduls prefabricats, una forta segregació de l’alumnat a causa, sobretot, de les incorporacions tardanes i una baixa demanda de les famílies durant tots els cursos acadèmics (al 2014-2015, cap sol·licitud, l’any passat 6 i aquest any 6 més). Aquests elements es retro alimenten i provoquen una forta estigmatització del centre.

 

Què proposta l’AMPA El Gegant del Rec?
· Aturar temporalment les preinscripcions a 1r d’ESO al IES S. Sunyer fins que es pugui inaugurar l’edifici de nova creació (3 anys segons informació del Departament d’Ensenyament; intentar que fos en dos anys).

· Engegar una campanya informativa que permeti trencar la dinàmica de baixa demanda al IES Sunyer, per trencar prejudicis i estereotips i aprofitar per presentar al municipi el nou edifici i que sigui visualitzat com un projecte educatiu nou.

· Crear grups addicionals temporals (bonys) als altres dos centres per absorbir tot l’alumnat. Aquests grups anirien al IES un cop es reobrissin les preinscripcions al centre.

· Modificar les adscripcions de les escoles per garantir l’equilibri entre l’oferta i la demanda.
Aquesta modificació caldria parlar-la i consensuar-la amb tota la comunitat educativa de Salt representada al Consell Escolar Municipal. La possibilitat d’adscriure El Gegant del Rec al nou IES S. Sunyer és valorada per l’AMPA amb bons ulls, sempre i quan es garanteixi l’acompliment del canvi en el centre.

 

Què ha fet l’AMPA fins ara?
L’AMPA El Gegant del Rec, veient aquest problema, s’ha reunit ja amb l’Ajuntament de Salt (el 9 de maig, amb la regidora d’Educació, Núria Tió i la tècnica d’Ensenyament) i el 12 de maig amb l’adjunt al director dels serveis territorials (Sr. Fernández), l’inspector (Sr.
Monjas), l’alcalde de Salt (Sr. Viñas), la regidora d’Educació (Sra. Tió) i tècnic de l’àrea d’ensenyament (Sr. Valls).

Des del departament d’Ensenyament ens han dit que aquest any no es podrà fer res. Únicament ofereixen “compensar” el IES S. Sunyer amb la incorporació d’un segon Integrador social o bé més recursos no concretats. Ens han emplaçat a tornar a reunir-nos la setmana del 23 de maig.

Des de l’Ajuntament de Salt només ens han dit que les famílies podíem haver demanat revisió de les adscripcions abans en els Consells Escolar Municipals, i també, igual que el Departament, que es podria compensar amb algun recurs els alumnes que van a parar involuntàriament al IES S. Sunyer.

L’AMPA decidirà en els propers dies quines accions emprendre.

De moment, aquest vespre assistirà al ple de l’Ajuntament per preguntar públicament sobre aquesta situació.

L’AMPA DEL GEGANT DEL REC
Salt, 16 de maig de 2016

 

solucionemJAlasecundariaSALT

Notícies relacionades:

El Punt diari: Protesta per les inscripcions de secundària a Salt

Diari de Girona: Critiquen que un 20% d’alumnes no entri a la primera opció d’institut a Salt

Assemblea de mares i pares maig 2016

Curs 2015-16Deixa un Comentari! »

La propera reunió de l’AMPA és aquest dijous 19 de maig a les 21.00

Ordre del dia:

1a part:

Rebrem la visita dels partits polítics que han mostrat interès en trobar-se amb nosaltres.

 

2a part:

Assemblea normal de l’ampa.

Notícies sobre la situació de la preinscripció a ESO
– xerrada amb l’IES Salvador Sunyer
– Xerrada amb partits polítics
– Participació al ple
– Noves accions

– Festa final de curs
– Acampada famílies
– Estat de les comissions
– Precs i preguntes

Us hi esperem¡¡

AMPA escola "El Gegant del Rec". ampagegantdelrec@gmail.com @AmpaGegantRec
Entrades RSS Comentaris RSS Entra
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow