Cada any a final de curs la comissió de menjador realitza una enquesta als usuaris de menjador. D’aquesta manera s’obté informació directa per poder treballar en la millora contínua d’aquest servei. Els resultats obtinguts els transmetrem a l’empresa de monitoratge i al Consell Comarcal per a la millora del servei.

Us adjuntem els resultats: 2012 Resum qüestionaris de valoració servei de menjador 2012

Moltes gràcies a tots els que hi heu participat, i a la comissió de seguiment del menjador per estar-ne pendents!!